Uitstelgedrag en ACT

Uitstelgedrag en ACT

Aan sommige actiepunten kom ik op de een of andere manier maar nooit toe. Herkenbaar? Dat dacht ik al. Het zijn vaak de acties in het kwadrant ‘belangrijk maar niet urgent’ van de Eisenhower matrix. En ik schrok toen ik mijn lijstje met goede voornemens voor 2018 gisteren terugvond. Van het hele lijstje heb ik er niet één gedaan! Terwijl ik ze twaalf maanden geleden zó belangrijk vond om ze erop te zetten.

Hoog tijd dus om eens met ACT*-ogen naar die acties-die-nooit-aan-de-beurt-komen te kijken. Misschien dat dat nieuw licht op de zaak zou werpen. Dus koos ik vijf actiepunten uit die ik het hardnekkigst uitstel en stelde me de volgende vragen:

1. Welke waarden kan ik hieraan koppelen? Persoonlijke groei, gezondheid, creativiteit, geborgenheid, avontuur, liefde, etc.? Waarom is dit waarde-vol?

2. Welke angst zit hier onder? Waar ben ik bang voor? Moet het perfect zijn? Denk ik dat het te moeilijk is? Wat roept die babbelbox in mijn hoofd allemaal voor engs? En kan ik het met die angst onder mijn arm toch doen?

3. Wat levert het uitstel me op de korte termijn op en wat kost het me op de lange termijn? Blijf ik veilig in mijn comfortzone in mijn gemakkelijke leventje maar met een voorspelbaar en kleurloos leven als resultaat?

4. Wat als ik hier nooit ‘aan toe kom’? Hoeveel spijt heb ik daar dan later van? Hoe lang ga ik het excuus ‘geen tijd’ gebruiken? Totdat mijn tijd hier er écht op zit?

5. Hoe ziet mijn leven eruit als ik dit gedaan heb? Hoeveel zelfrespect, energie, levensvreugde, etc. gaat me dit opleveren als ik het wel durf en doe?

6. Wat zou het allerkleinste stapje kunnen zijn om in actie te komen? Hoe kan ik deze uitdaging opsplitsen in kleinere stukjes? Zodat ik het beter kan overzien en kan starten met het allerlastigste: beginnen, in beweging komen.

Door deze vragen te beantwoorden gebeurde er iets frappants. Een aantal acties werd opeens urgent, terwijl ik andere na al die jaren gewoon van het lijstje schrapte.

Voor iedereen zullen de antwoorden en daardoor de keuzes anders zijn, maar ik garandeer je dat met het beantwoorden van deze zes vragen je direct zult voelen wat je écht moet doen. Veel succes!

*ACT is een acroniem voor Acceptance and Commintment Theory. ACT bestaat uit zes pijlers die elkaar onderling versterken naarmate je ze beter onder de knie krijgt: Acceptatie, Defusie, Mindfulness, Het Zelf, Waarden en Toegewijde Actie.

Meer weten over ACT en weten wat het voor jou kan betekenen?

Ga naar https://frogcoaching.nl/act-training/ of bel me op 06 53 727 566.