Privacy- en Cookieverklaring

Frog Coaching neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Frog Coaching heeft deze Privacy en Cookieverklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Frog Coaching bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Frog Coaching
Frog Coaching kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Frog Coaching bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Frog Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Frog Coaching gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Frog Coaching de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Frog Coaching. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Frog Coaching en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Frog Coaching (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Frog Coaching gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Frog Coaching kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Frog Coaching deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Frog Coaching correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Frog Coaching een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Frog Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Frog Coaching jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Frog Coaching de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Frog Coaching maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Frog Coaching maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Frog Coaching maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst Frog Coaching tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Frog Coaching bezoekt. Hierdoor kan Frog Coaching te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Frog Coaching bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Frog Coaching maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Frog Coaching inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Frog Coaching de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Frog Coaching heeft hier geen invloed op. Frog Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om de via Frog Coaching verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Frog Coaching draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Frog Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Frog Coaching jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Frog Coaching jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar corina@frogcoaching.nl. Frog Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Frog Coaching neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Frog Coaching heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Frog Coaching of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Frog Coaching verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Frog Coaching via corina@frogcoaching.nl

https://frogcoaching.nl is een website van Frog Coaching. Frog Coaching is als volgt te bereiken:
Adres: Eekhoornlaan 6, 3734 GX Den Dolder Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 27181936

Telefoon: 030 – 69 747 35 of 06-53 727 566

E-mailadres: corina@frogcoaching.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, verzoekt Frog Coaching je om zo snel mogelijk contact met Frog Coaching op te nemen via corina@frogcoaching.nl. Frog Coaching zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Frog Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy- en Cookieverklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy- en Cookieverklaring voor een update.