Title Image

Tarieven

Frog Coaching
tarieven
Tarieven

Omdat de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle coaching de ‘klik’ is, is het eerste half uur van ons kennismakingsgesprek kosteloos. Dat kan face-to-face of via skype.

Aan het einde van dit half uur kunnen we bij een wederzijdse klik eventueel direct overgaan tot de intake. Na het eerste gesprek maak ik een inschatting van het aantal benodigde gesprekken. Een sessie duurt 1 uur tot 5 kwartier. Tussentijds e-mailverkeer met betrekking tot huiswerkopdrachten is altijd inbegrepen in het tarief.

Voor eCoaching worden in onderling overleg de lengte van het traject en het aantal contactmomenten per week vastgesteld. Voorbeelden van eCoachtrajecten:

  • twee weken met twee contactmomenten per week
  • één week met dagelijks contact
  • acht weken met één contactmoment per week

Na afloop van een traject kun je als onderhoudscontract een ‘strippenkaart’ afnemen.

Neem contact met mij op voor de kosten van een coachingstraject. Voor particulieren, studenten en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief.

Vergoedingen

Particulieren kunnen op verschillende manieren de kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo (www.pgb.nl).

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.