Leren dansen en ACT

Leren dansen en ACT

Gisteren was er een terugkomavond van de ACT-cursus die ik in januari/februari heb gegeven. Wat geweldig om te horen wat de cursisten nog steeds toepassen in hun leven en werk! Voor de een was het beter afstand kunnen nemen van die babbelbox in haar hoofd, voor de ander beter grenzen kunnen aangeven omdat ze nu weet wat voor haar ècht belangrijk is. En voor een derde was ‘soms de boel de boel laten’ en niet meer geregeerd worden door al haar ‘moetens’ heel bevrijdend.

We hebben op deze terugkomavond een ‘balboekje’ opgesteld. Met z’n allen hebben we per pijler gekeken welke metafoor, ACT-quote, ACT-theorie of filmpje uit de cursus kan helpen om verder door het leven te dansen op een ACT-volle manier.

In het boek Time To ACT! staat een mooie metafoor om dit te illustreren. Je kunt ACT leren toepassen goed vergelijken met leren dansen, waarbij je eerst de losse passen leert, hoe je op de bal van je voet moet steunen, de maat moet houden en welke bewegingen je met je armen en heupen moet maken om daarna te gaan oefenen op muziek. Dat gaat in het begin natuurlijk stroef omdat je er nog heel erg bij na moet denken. Maar door het veel te doen merk je dat het steeds soepeler en gracieuzer gaat. Het bekende traject van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam dus. Daarbij is het nu eenmaal niet mogelijk om de fasen bewust onbekwaam en bewust bekwaam over te slaan.

Bij ACT leer je ook eerst de losse componenten. Iedere week wordt een van de zes pijlers uitgebreid behandeld met theorie, metaforen, oefeningen (soms heel gekke) en filmpjes. Om ze uiteindelijk allemaal te integreren in je leven, zodat je meer psychologische flexibiliteit ontwikkelt. En ondertussen leer je alvast hoe je met dat vervelende gevoel om kunt gaan dat nu eenmaal altijd de kop opsteekt als je uit je comfortzone gaat.

ACT is een acroniem voor Acceptance and Commitment Theory. ACT bestaat uit zes pijlers die elkaar onderling versterken naarmate je ze beter onder de knie krijgt: Acceptatie, Defusie, Mindfulness, Het Zelf, Waarden en Toegewijde Actie.