Jolande de Jager

Wat een heerlijke, kordate stijl van coachen heb je, waardoor je me voortvarend hebt geprikkeld. Het heeft me echt verder gebracht, meer helderheid en richting gegeven.

Veel dank voor het meedenken, je stimulerende vragen en oefeningen. Dat heeft heel goed geholpen in het vertragen en de voorwaartse beweging. Het gaf me rust om weer eens met een helikopterview naar mijn uitdagingen te kijken.

eCoachingstraject van 6 weken