Title Image

Face-to-face

Loopbaan- en persoonlijke coaching
kennismaken
Kennismakingsgesprek

Op verzoek kan er voorafgaand aan een coachingstraject een verkennend gesprek plaatsvinden van een half uur. Dit gesprek is volledig vrijblijvend en kosteloos. Aan het einde van dit half uur kunnen we bij een wederzijdse klik eventueel meteen overgaan tot de intake.

Hoe ziet het face‑to‑face coachingstraject eruit?

Een face-to-face coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en een aantal vervolggesprekken.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je coachvraag en wat je wilt bereiken. Afhankelijk hiervan betrekken we de werk- en/of de privésituatie en kijken we eventueel in hoeverre je gezondheid hierbij een rol speelt. Daarna maak ik een inschatting van het benodigd aantal gesprekken. De gesprekken vinden meestal om de twee à drie weken plaats en duren gemiddeld een uur tot vijf kwartier.

Tijdens de vervolggesprekken diepen we jouw coachvraag verder uit door verdiepende vragen, testen en (huiswerk)opdrachten. Tot slot vindt er een evaluatie en een eindgesprek plaats waarin we de vervolgacties op een rijtje zetten. We kijken ook hoe je het geleerde gaat vasthouden.

Hoe ziet het face-to-face coachingsgesprek er inhoudelijk uit?

De basis voor de coachingsgesprekken is wederzijds respect en vertrouwen. Jouw tempo en wensen zijn bepalend. Als Nobco-coach committeer ik mij aan de Ethische Gedragscode, waarin de vertrouwelijkheid tussen coach en coachee een belangrijke plaats inneemt.

Ik geloof in ‘persoonlijk leiderschap’: de kracht in jezelf vinden zodat je leert hoe je uitdagingen in het leven tegemoet kunt treden.

Omdat het vaak lastig is om naar jezelf te kijken, onderzoeken we samen wat de oorzaak van het probleem is. We kijken naar je normen en waarden, overtuigingen en ingesleten patronen, door middel van reflecterende vragen, oplossingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen, testen en/of creatieve (schrijf)opdrachten, afhankelijk van de coachvraag en jouw wensen.

Hoe lang duurt een face‑to‑face coachingstraject?

Coachingstrajecten zijn gewoonlijk oplossingsgericht en kortlopend. Na vier à acht gesprekken heb je meestal voldoende inzicht en tools om zelfstandig verder te gaan. Counseling kent meestal een wat langere looptijd.

tijdsduur
GEBRUIKTE METHODEN, TECHNIEKEN EN TOOLS
Ik werk volgens de nieuwste methoden en technieken en gebruik de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Maar ik maak ook graag gebruik van klassieke methoden en technieken die hun waarde in het verleden ruimschoots hebben bewezen.
Face-to-face coaching of e-Coaching?

Een coachingstraject kun je uit face-to-face gesprekken laten bestaan, maar je kunt ook kiezen voor een mengvorm met eCoaching. Op de volgende pagina vind je meer achtergrondinformatie over eCoaching.