Title Image

E-coaching

Loopbaan- en persoonlijke coaching
e-coaching
Coaching via mail, skype of chat

eCoaching is een relatief nieuwe coachingstechniek waarbij de gesprekken niet ‘live’ plaatsvinden, maar via mail, skype of sms. Ik ben gespecialiseerd in eCoaching per mail, maar zet skype, sms en chat ook in als dat gewenst is.

Ik gebruik speciale eCoach-technieken om oogcontact, lichaamstaal en non-verbale communicatie te compenseren, waardoor er toch een vertrouwensband kan ontstaan.

Bij een eCoachingstraject is frequenter contact dan bij face-to-face coaching (zo’n twee à drie keer per week), waardoor er kleinere stapjes in het proces mogelijk zijn.

Wat zijn de voordelen van e‑coaching?

  • je werkt aan je coachvraag wanneer het jou uitkomt en in je eigen tempo
  • je werkt in de beslotenheid en veiligheid van je eigen vertrouwde omgeving
  • je komt tot diepere reflectie doordat je je emoties en gedachten opschrijft, waardoor je ze kunt ordenen en gemakkelijker vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken
  • je kunt het hele proces later nog eens teruglezen (zodat je niet terugvalt in je oude gewoonte)
  • je hoeft niet te reizen, dus geen reiskosten èn geen reistijd
  • naast het ‘gesprek’ en de opdrachten kan ik je ook achtergrondinformatie, beeld- en geluidsmateriaal, links van websites en vragenlijsten sturen om zaken te verduidelijken
  • je gaat het geleerde direct oefenen in de praktijk en daarop reflecteren
  • omdat het contact tijdens eCoaching frequenter is, zal het traject ook sneller afgerond zijn in vergelijking met face-to-face coaching waarbij de gesprekken meestal om de twee à drie weken plaatsvinden
  • er is altijd een combinatie met face‑to‑face coaching mogelijk als dat gewenst is

e-coaching-voordelen
e-coaching-doelgroep
Voor wie is e-coaching geschikt?

In principe voor iedereen, maar juist ook voor mensen die fulltime werken en al vertrouwd zijn met het interactieve karakter van de computer. Maar natuurlijk ook voor Nederlanders in het buitenland die behoefte hebben aan een Nederlandse coach. Ook studenten en hoogsensitieven vinden het vaak prettig om vanuit hun eigen vertrouwde omgeving aan hun coachvraag te werken.

Hoe worden jouw persoonlijke gegevens opgeslagen?

In mijn coachingspraktijk werk ik met de beveiligde digitale werkomgeving van Pluform, het officiële platform van eCoachPro. Hierdoor is de veiligheid van je gegevens gewaarborgd; niemand anders dan jij en ik kunnen de dialoog lezen.

e-coaching-security
Hoe ziet het e‑coachingstraject eruit?

De ‘gesprekken’ vinden voornamelijk plaats per mail, maar ik gebruik ook Skype, sms en chat. Een eCoachingstraject bestaat uit een intakegesprek en een aantal vervolggesprekken.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je coachvraag en wat je wilt bereiken. Afhankelijk hiervan betrekken we de werk- en/of de privésituatie en kijken we eventueel in hoeverre je gezondheid hierbij een rol speelt. Daarna maak ik een inschatting van het benodigd aantal gesprekken.

Tijdens de vervolggesprekken diepen we jouw coachvraag verder uit door verdiepende vragen, testen en opdrachten. Tot slot vindt er een evaluatie en een eindgesprek plaats waarin we de vervolgacties op een rijtje zetten. We kijken ook hoe je het geleerde gaat vasthouden.

Hoe ziet het e‑coachingsgesprek er inhoudelijk uit?

De basis voor de coachingsgesprekken is wederzijds respect en vertrouwen. Jouw tempo en wensen zijn bepalend. Als Nobco-coach committeer ik mij aan de Ethische Gedragscode, waarin de vertrouwelijkheid tussen coach en coachee een belangrijke plaats inneemt.

Ik geloof in ‘persoonlijk leiderschap’: de kracht in jezelf vinden zodat je leert hoe je uitdagingen in het leven tegemoet kunt treden.

Omdat het vaak lastig is om naar jezelf te kijken, onderzoeken we samen wat de oorzaak van het probleem is. We kijken naar je normen en waarden, overtuigingen en ingesleten patronen, door middel van reflecterende vragen, oplossingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen, testen en/of creatieve (schrijf)opdrachten, afhankelijk van de coachvraag en jouw wensen.

Hoe lang duurt een e‑coachingstraject?

Er zijn verschillende eCoachtrajecten mogelijk, waardoor de intensiteit kan variëren tot één contactmoment per dag tot één contactmoment per week en de lengte van het traject kan variëren van één week tot twaalf weken.

e-coaching-duur
GEBRUIKTE METHODEN, TECHNIEKEN EN TOOLS

Ik werk volgens de nieuwste methoden en technieken en gebruik de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Maar ik maak ook graag gebruik van klassieke methoden en technieken die hun waarde in het verleden ruimschoots hebben bewezen.

e-coaching of face-to-face coaching?

Een coachingstraject kun je uit eCoachingsgesprekken laten bestaan, maar je kunt ook kiezen voor een mengvorm met face-to-face coaching.